Baner Szczepimy się (z przyciskiem)

Witamy w PROXIMUM

Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi medyczne w dziedzinach interny, pediatrii, dermatologii, ginekologii, okulistyki, otolaryngologii, neurologii, chirurgii, alergologii, rehabilitacji i fizykoterapii.

Lekarz przy monitorze
Stetoskop na dokumentach

Posiadamy nowoczesną bazę diagnostyczną z pracowniami RTG, USG i EKG.

Dodatkowe informacje:

  • posiadamy kontrakt z NFZ,
  • realizujemy szereg bezpłatnych programów profilaktycznych,
  • oferujemy szeroki zakres szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych,
  • uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001: 2015,
  • na terenie placówki funkcjonuje apteka,
  • nasze lokale są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

O firmie

O PROXIMUMCentrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. to prężna placówka oferująca kompleksowe usługi medyczne osobom indywidualnym, firmom i instytucjom z miasta Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego.

Zapewniamy fachową opiekę specjalistów i klinicystów z różnych dziedzin, oferujemy wizyty ambulatoryjne i domowe, dając tym samym naszym Pacjentom poczucie bezpieczeństwa, komfortu i autentycznej troski o ich zdrowie.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla ponad 11 tyś pacjentów działają gabinety internistyczne i pediatryczne oraz punkt szczepień i gabinet zabiegowy. Szczególnie dumni jesteśmy z bardzo wysoko ocenianych pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych oraz położnych.

W zakres świadczonych przez nas usług medycznych wpisują się poradnie specjalistyczne w dziedzinach alergologii, chirurgii, dermatologii, ginekologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, rehabilitacji i fizykoterapii.

O PROXIMUMNa terenie placówki funkcjonuje także Poradnia Medycyny Pracy oferująca pełen zakres  usług  obejmujący konsultacje lekarskie i badania zgodne z wymogami  Kodeksu Pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych) i ustawy o transporcie drogowym (badania kierowców i kandydatów na kierowców). Oprócz wykonywania badań, Poradnia prowadzi działania profilaktyczne oraz wspiera Pracodawców w rozpoznaniu, ocenie i ograniczaniu szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy a także monitoruje zdrowia pracowników i informuje ich o zmniejszaniu ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

Kierownictwo Spółki

Agnieszka Bieńkowska Beń Prezes Zarządu
Beata Gładysz Kierownik ds. Organizacyjno – Medycznych
Beata Brzezińska Kierownik ds. Administracyjno – Technicznych
Celina Krasińska Główna Księgowa

Jest tysiące chorób, ale tylko jedno zdrowie.

Ludwig Borne