Baner Szczepimy się (z przyciskiem)
  • Uzyskaj więcej informacji w placówce naszej Przychodni.

    Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  • KONTAKT
Wyposażenie gabinetu lekarskiego
Badanie EKG

Pozostała diagnostyka

Audiometria – badanie laryngologiczne oceniające sprawność narządu słuchu (częstotliwość i głośność) poprzez analizowanie progów słyszenia tonów czystych. Badanie przeprowadzane jest dla każdego ucha oddzielnie.

Dermatoskopia – badanie dermatologiczne polegające na ocenie zmian skórnych bez konieczności pobierania wycinków tkankowych. Badanie wykorzystywane jest w szczególności do diagnostyki różnicowej czerniaka złośliwego.

Elektrokardiogram (EKG) – badanie służące rozpoznaniu chorób serca polegające na zapisie napięć elektrycznych powstających w mięśniu sercowym.

Rektoskopia – badanie endoskopowe końcowego odcinka przewodu pokarmowego, wykonywane sztywnymi wziernikami.

Spirometria – badanie układu oddechowego pozwalające na obiektywną ocenę czynności płuc w różnych fazach cyklu oddechowego. Podczas badania oceniana jest objętość powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POCHP

Tympanometria – badanie laryngologiczne polegające na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym. Badanie wykorzystywane przy diagnozowaniu pęknięcia błony bębenkowej, infekcjach ucha środkowego, niedrożności trąbki Eustachiusza czy nieprawidłowościach odruchu strzemiączkowego.