Baner Szczepimy się (z przyciskiem)
  • Informacja i rejestracja telefoniczna

    71 78 362 85

    Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  • ZADZWOŃ

Godziny przyjęć:

poniedziałek
wtorek 14.00 – 17.00
środa 9.30 – 11.30
czwartek 14.00 – 17.00
piątek

O gabinecie

Położne POZ obejmują kompleksową opieką położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną kobiety w okresie przedkoncepcyjnym, ciężarne, kobiety po operacjach ginekologicznych oraz noworodki i niemowlęta do 2 miesiąca życia. Prowadzą edukację kobiet w zakresie planowania rodziny i edukacje przedporodowa ciężarnych.

W ramach wizyt patronażowych obejmują opieką pielęgnacyjno – edukacyjną położnice, noworodki i niemowlęta do ukończenia 8 tygodnia życia W trakcie tych spotkań położne oceniają stan ogólny matki i dziecka a także udzielają porad dotyczących pielęgnacji, technik karmienia i laktacji.

Do zadań położnych należy także opieka pielęgnacyjna nad kobietami po operacjach ginekologicznych lub onkologiczno – ginekologicznych oraz wykonywanie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Gabinet położnej POZ znajduje się na terenie Poradni Ginekologicznej.