Baner Szczepimy się (z przyciskiem)
  • Uzyskaj więcej informacji w placówce naszej Przychodni.

    Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  • KONTAKT

O usłudze

Pielęgniarka szkolna (środowiska nauczania i wychowania) obejmuje opieką profilaktyczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 6 do 19 roku życia. Do świadczeń pielęgniarki szkolnej zalicza się wykonywanie testów przesiewowych, profilaktyka próchnicy, wykonywanie zabiegów i procedur zleconych przez lekarza, udzielanie pomocy w nagłych wypadkach. Pielęgniarka pomaga także uczniom którzy mają problemy zdrowotne, zmagają się z chorobą lub niepełnosprawnością lub chcą otrzymać poradę w zakresie utrzymania kondycji fizycznej i samopoczucia a także stylu życia, samoobserwacji i samoopieki.

Pielęgniarka współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Godziny jej pracy uzależnione są od liczby uczniów i grafiku ich lekcji.