Baner Szczepimy się (z przyciskiem)
 • Informacja i rejestracja telefoniczna

  71 78 362 65
  71 78 362 66
  71 78 362 67

  Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 • ZADZWOŃ
 • Pobierz deklarację wyboru lekarza POZ

  Każda osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza rodzinnego a także jego bezpłatnej zmiany dwa razy w ciągu roku.

 • Pobierz PDF
Stetoskop i długopis
Lekarz osłuchuje pacjenta

Opis Poradni

Poradnia POZ dla dorosłych świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pełnoletnim pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o.

Specjalistyczne wyposażenie placówki pozwala na zapewnienie pełnego zakresu badań diagnostycznych leżących w kompetencjach lekarza POZ. Na miejscu można wykonać badania laboratoryjne a także badania diagnostyki obrazowej i nieobrazowej takie jak EKG, USG i RTG.

Pacjenci przewlekle chorzy bądź kontynuujący leczenie są przyjmowani w ustalonych wcześniej terminach. W sytuacjach nagłego pogorszenia samopoczucia i innych uzasadnionych medycznie przypadkach pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Zgłoszone wizyty domowe poprzedzone są telefonicznym kontaktem z lekarzem i wykonywane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek pacjenta a jej odbiór przez osoby trzecie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przez pacjenta.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od godziny 7.00.