Nowe zasady testowania w kierunku SARS-CoV-2

Nowe zasady testowania w kierunku SARS-CoV-2

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi od pierwszego kwietnia nie będzie już powszechnego, bezpłatnego testowania w aptekach i punktach wymazowych oraz rejestracji na test online. Skierowanie na test może wystawić tylko lekarz, jednak najnowsze wytyczne nie zalecają lekarzom testowania pacjentów z gorączką lub objawami górnych dróg oddechowych. Pacjenci tacy otrzymają standardowe zwolnienie lekarskie bez obowiązku izolacji. Testowanie z wykorzystaniem szybkich testów antygenowych, może być wykonane tylko dla następujących pacjentów:

  • osoby z immunosupresją niezależnie od zaszczepienia, czyli osoby o obniżonym poziomie odporności.
  • osoby w wieku powyżej 80 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi ponad 6 miesięcy;
  • osoby w wieku powyżej 70 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi ponad 6 miesięcy z chorobami: sercowo-naczyniową, w tym nieuregulowanym nadciśnieniem, naczyń mózgowych, przewlekłą niewydolnością nerek, przewlekłą obturacyjną choroba płuc, cukrzycą, otyłością, aktywną chorobą nowotworową;
  • osoby w wieku powyżej 60 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi >6 miesięcy, przy obecności dwóch lub więcej wymienionych wyżej czynników ryzyka
Leave a reply