Nowe zasady dotyczące kwarantanny dla domowników osób przebywających w izolacji

Nowe zasady dotyczące kwarantanny dla domowników osób przebywających w izolacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym epidemii, osoby prowadzące wspólne gospodarstwo lub zamieszkujące z osobą skierowaną na izolację domową spowodowaną zakażeniem Covid-19, kierowane są na kwarantannę.

Kwarantanna nakładana jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich domowników zamieszkujących razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania.

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Test powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osoby przebywającej na izolacji.

Skierowanie na testy można otrzymać:

Osoby bez wykonanego pełnego szczepienia i nie posiadające statusu ozdrowieńca nie mogą ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny. Skrócenie kwarantanny może spowodować uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego kolejnego dnia po upływie izolacji chorego.

Leave a reply