Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu - TPK

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu – TPK

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może wpłynąć niekorzystnie na nasz stan zdrowia. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Podczas połączenia, w razie potrzeby, mogą oni wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
  • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Teleplatforma obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Leave a reply