Formularz zapotrzebowania na leki

Formularz zapotrzebowania na leki

W celu usprawnienia procesu składania zapotrzebowania na leki przyjmowane  w chorobach przewlekłych, uruchomiliśmy w Zakładce DLA PACJENTA odpowiedni formularz.

Prosimy o wpisanie wszystkich potrzebnych informacji, zwłaszcza w odniesieniu do dawek i liczby opakowań leków. Przypominamy, że w przypadku leków przyjmowanych na stałe lekarz ma możliwość wystawienia recepty na dłuższe okresy np. na trzy miesiące.

Kody do wystawionej e-recepty będzie do Państwa przesłany za pośrednictwem SMS jak tylko recepta zostanie wystawiona. W aptece należy podać swój numer pesel i otrzymany kod. Kod ten jest dostępny także poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Deklarowany przez nas termin wystawienia e-recepty to 10 dni, jednak staramy się, aby były one wystawione jak najszybciej.

Leave a reply