Baner Szczepimy się (z przyciskiem)

CENNIK PORADNI MEDYCYNY PRACY (aktualizacja na dzień 01.01.2023)

 

 Nazwa badania Cena
 Badanie lekarza medycyny pracy 80,00 zł
 Badanie do książeczki zdrowia 70,00 zł
 Wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy 10,00 zł
BADANIA LABORATORYJNE
 Pobranie krwi 4,00 zł
 Morfologia 13,00 zł
 OB 6,00 zł
 Mocz –  badanie ogólne 11,00 zł
 Glukoza 7,00 zł
 Cholesterol całkowity 7,00 zł
 ALAT 7,00 zł
 ASPAT 7,00  zł
 Trójglicerydy – TG 9,00 zł
 Bilirubina 10,00 zł
 WR 12,00 zł
 GAMMA GT (GGTP) 8,00 zł
 Anty HCV, HBS, HIV 35,00 zł
 Trzykrotne badanie kału do książeczki zdrowia do celów sanit.-epidemiolog. 185,00 zł
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 RTG klatki piersiowej z opisem 45,00 zł
 EKG 35,00 zł
 Badanie audiometryczne 35,00 zł
 Badanie laryngologiczne 60,00 zł
 Badanie neurologiczne 60,00 zł
 Badanie okulistyczne 60,00 zł
 Badanie okulistyczne z doborem szkieł do komputera 80,00 zł
 Badanie spirometryczne z opisem 40,00 zł
 Próba oziębieniowa + termometria + czucie wibracji 170,00 zł
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
 Operatora wózka widłowego, suwnicy, sprzętu budowlanego i drogowego – 90,00 zł
 Badanie wysokościowe 110,00 zł
 Badanie psychotechniczne kierowcy** 150,00 zł
 Widzenie zmierzchowe 60,00 zł
 Wrażliwość na olśnienie 60,00 zł
BADANIA LEKARSKIE KIEROWCÓW
 Badanie lekarskie kierowców*** 200,00 zł
USŁUGI DODATKOWE*
 Udział lek. med. pracy w posiedzeniach komisji BHP 150,00 zł / h
 Udział pielęgniarki w posiedzeniach komisji BHP 100,00 zł / h
 Przegląd stanowisk pracy przez lek. med. pracy 150,00 zł / h
 Udział pielęgniarki w przeglądzie stanowisk pracy 100,00 zł / h

 

* Badania podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT

** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2017r.Dz.U.2014 poz.949-w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców(Dz.U.2017 tj. z dnia 14.02.2017r)