Zatrudnimy pielęgniarkę

Zatrudnimy pielęgniarkę

Zatrudnimy pielęgniarkę POZ w pełnym wymiarze czasu pracy.


Oferty prosimy kierować na adres email: administracja@proximum.pl

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Centrum Usług Medycznych „Proximum” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 34. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Dane osobowe kandytatów do pracy przechowywane są do zakończenia rekrutacji. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: a.dabrowska@proximum.pl ; 71 78 362 75

Leave a reply