ROZSZERZENIE KRYTERIÓW KWALIFIKACJI DO SZCZEPIENIA COVID-19 DLA OSÓB CHORYCH PRZEWLEKLE

ROZSZERZENIE KRYTERIÓW KWALIFIKACJI DO SZCZEPIENIA COVID-19 DLA OSÓB CHORYCH PRZEWLEKLE

Rozszerzono kryteria kwalifikujące pacjentów do otrzymania skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Obecnie do grupy 1B zalicza się osoby:

  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
  • oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Większość pacjentów będzie miała e-skierowania wystawione automatycznie, na podstawie danych z systemu opieki zdrowotnej.

LEKARZ PROWADZĄCY LUB LEKARZ POZ MOŻE WYSTAWIC SKIEROWANIE TYLKO W PRZYPADKU POSIADANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ POTWIERDZAJĄCEJ WSKAZANE SCHORZENIE.

Leave a reply