Początek sezonu szczepień przeciw grypie - zasady refundacji

Początek sezonu szczepień przeciw grypie – zasady refundacji

W sezonie 2023 – 2024 refundacji podlegają szczepionki na poniższych zasadach:

Szczepionka Influvac Tetra

Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dla:

  • dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat
  • kobiet w ciąży
  • osób w wieku 65+
Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest wszystkim dorosłym w grupie wieku 18 -64 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją 25,73 zł.

Szczepionka Vaxigrip Tetra

Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dla:

  • dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat
  • kobiet w ciąży
  • osób w wieku 65+
Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest dorosłym w wieku 18-64 lata z grup ryzyka*. Koszt szczepionki z 50% refundacją 25,95 zł. Osoby w wieku 18 – 64 bez grup ryzyka, ponoszą pełny koszt szczepionki.

*Grupy ryzyka do szczepień przeciw grypie obejmują: pacjenci o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:

  1. po transplantacji narządów,
  2. chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe,
  3. w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).
Leave a reply