Jesteśmy na liście punktów szczepień przeciwko COVID – 19

Jesteśmy na liście punktów szczepień przeciwko COVID – 19

Informujemy, że nasza placówka znajduje się na liście punktów szczepień przeciwko COVID – 19.

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w Narodowym Programie Szczepień, proces szczepień realizowany będzie etapami.  Obecnie, w szpitalach węzłowych,  trwają szczepienia grupy „0” – personelu medycznego i niemedycznego szpitali oraz placówek medycznych, domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej.  Po 15 stycznia rozpocznie się rejestracja szczepień powszechnych, z zachowaniem następującej kolejności:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegóły funkcjonowania punktu szczepień oraz procedurę zapisów na szczepienia udostępnimy Państwu przed 15 stycznia.

Leave a reply