Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – aplikacja potrzebna pacjentom ze zleconymi testami COVID 19

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – aplikacja potrzebna pacjentom ze zleconymi testami COVID 19

Internetowe Konto Pacjenta pozwala na szybki i bezpieczny dostęp do danych medycznych posiadacza konta, jego niepełnoletnich dzieci oraz osób, od których posiada upoważnienie. Dotychczasową funkcjonalność IKP jaką jest dostęp do e-recept czy e-skierowań, rozszerzono o możliwość sprawdzenia wyniku testu na COVID 19.

Założenie konta jest bardzo proste i wymaga jedynie zalogowania  się na stronie https://pacjent.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Aby uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy:

 • założyć Profil Zaufany (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany)– jeśli go nie posiadasz,
 • zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego.

Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

 • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
 • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,
 • pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,
 • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
 • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
 • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

Czym jest e-skierowanie?

E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty).

Największe zalety elektronicznego skierowania:

 • istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,
 • e-skierowanie możesz zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,
 • informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,
 • masz możliwość śledzenia historii leczenia.
Leave a reply