Informacja o warunkach udzielania teleporad

Informacja o warunkach udzielania teleporad

Informujemy, że w zakładce „Dla Pacjenta” w sekcji „Informacja dla Pacjenta” znajduje się procedura dotycząca warunków udzielania teleporad w NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. stanowiąca Załącznik do Zarządzenia Prezesa NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. nr 4/2020

Leave a reply