Informacja dla pacjentów o szczególnych potrzebach

Informacja dla pacjentów o szczególnych potrzebach

Informujemy, że w zakładce „Dla Pacjenta” w sekcji „Informacja dla Pacjenta” znajduje się PROCEDURA KWALIFIKACJI DO WIZYT DOMOWYCH PACJENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI ORAZ ZASADY ICH ODBYWANIA stanowiąca Załącznik 1 do Zarządzenia Prezesa NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. nr 3/2020

Leave a reply