Zalecenia ogólne do zastosowania immunoterapii swoistej

Immunoterapia swoista (odczulanie) to jedyna forma leczenia, która może zmienić naturalny przebieg choroby alergicznej. Polega na cyklicznym, długotrwałym podawaniu sukcesywnie zwiększanych dawek alergenów w postaci szczepionki. Jej celem jest zwiększenie tolerancji na alergen poprzez zminimalizowanie siły odpowiedzi immunologicznej. Kwalifikacji do zastosowania immunoterapii dokonuje specjalista alergolog.

PRZEBIEG TERAPII:

W trakcie leczenia początkowego, czyli w fazie leczenia zwiększanymi dawkami alergenu (szczepionki), zastrzyki są podawane co 1—2 tygodnie, w zależności od decyzji lekarza prowadzącego szczepienie. Dawki podtrzymujące stosuje się w odstępach 4—6 tygodni. W trakcie leczenia mogą pojawić się działania niepożądane takie jak: ból, opuchlizna i zaczerwienienie w miejscu iniekcji, nieżyt nosa, pokrzywka, obrzęk krtani, atak astmy a nawet wstrząs anafilaktyczny. Aby uniknąć lub ograniczyć występowanie objawów niepożądanych należy stosować się do następujących zasad: bezwzględne przestrzeganie terminów wizyt, pozostanie przez co najmniej pół godziny w gabinecie lekarskim po przyjęciu szczepionki, zawsze mieć pod ręką inhalator z lekiem rozszerzającym oskrzela, skrupulatne notowanie wszystkich niepokojących objawów pojawiających się w trakcie kuracji i informowanie o nich lekarza prowadzącego leczenie, unikanie wysiłku fizycznego przez co najmniej kilka godzin po przyjęciu dawki preparatu, nienarażanie się (świadome) na kontakt z alergenami, niepodejmowanie leczenia na własną rękę, nieprzerywanie stosowania zaleconych przez alergologa leków, informowanie lekarza o wszystkich infekcjach, wypadkach oraz dodatkowych leczeniu.

PRZECIWWSKAZANIA:

Stan układu immunologicznego uniemożliwiający prawidłową odpowiedź na leczenie (niedobory immunologiczne, choroby tkanki łącznej, choroby nowotworowe), ciężka postać choroby alergicznej i choroby układu krążenia o niestabilnym przebiegu – przeciwwskazanie do indywidualnej oceny lekarza, infekcje wirusowe i bakteryjne – przeciwwskazanie czasowe.