Zalecenia ogólne do wykonania spirometrii

Badanie spirometryczne układu oddechowego pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas badania oceniana jest objętość powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Na badanie należy się zgłosić w ogólnie dobrym stanie zdrowia.

  • Minimum 2 godziny przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu, mocnej herbaty, kawy, napojów gazowanych a także spożywać obfitych posiłków;
  • Na minimum 30 minut przed badaniem powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego;
  • Na badanie założyć luźne, nie obciskające klatki piersiowej i brzucha ubranie;
  • Ustalić z lekarzem jakie leki można stosować w dniu badania a jakie należy odstawić.

PRZEBIEG TESTU:

Podczas badania pacjent powinien wygodnie siedzieć, konieczne jest zachowanie przy tym prostej sylwetki – pielęgniarka nie pozwoli badanemu na garbienie się. Kiedy pacjent przyjmie już odpowiednią pozycję ciała, wargami obejmuje dokładnie ustnik aparatu. Samo badanie polega na wdychaniu i wydychaniu powietrza. Nie są to jednak zwykłe wdechy i wydechy, takie jak podczas spokojnego oddychania – pacjent musi włożyć w badanie pewien wysiłek. Pielęgniarka pomaga wykonać badanie i motywuje pacjenta przekazując podniesionym tonem odpowiednie polecenia. Początkowo oddychamy spokojnie, następnie na dany znak nabieramy maksymalnie głęboko powietrza i wykonujemy jak najmocniejszy i najszybszy wydech. Kontynuacja wydechu, mimo wrażenia, że w płucach nie ma już powietrza to największa trudność techniczna badania. Próbę powtarza się 3 razy.

PRZECIWWSKAZANIA:

Tętniaki aorty lub tętnic mózgowych, świeża operacja okulistyczna a także w obrębie uszu, noso-gardzieli, żuchwy i szczęki, zwiększone ciśnienie wewnątrz czaszkowe, przebyte odklejenie siatkówki, krwioplucia o nieznanej etiologii, odma opłucnowa, przebyty do 6 tygodni wcześniej zawał mięśnia sercowego lub udar, nudności, wymioty, stały kaszel, ostra infekcja, dolegliwości bólowe w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca.