Cennik poradni medycyny pracy (aktualizacja na dzień 20.07.2020)

 Nazwa badania Cena
 Badanie okresowe lekarza medycyny pracy 45,00 zł
 Badanie do książeczki zdrowia 45,00 zł
 Wydanie zaświadczenia 8,00 zł
BADANIA LABORATORYJNE
 Pobranie krwi 4,00 zł
 Morfologia 13,00 zł
 OB 4,50 zł
 Mocz –  badanie ogólne 10,50 zł
 Glukoza 5,50 zł
 Cholesterol całkowity 6,00 zł
 ALAT 5,50 zł
 ASPAT 5,50  zł
 Trójglicerydy – TG 8,00 zł
 Bilirubina 9,00 zł
 WR 10,00 zł
 GAMMA GT (GGTP) 6,50 zł
 Anty HCV, HBS, HIV 25,00 zł
 Trzykrotne badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych 140,00 zł
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 RTG klatki piersiowej z opisem 26,00 zł
 EKG 18,00 zł
 Badanie audiometryczne 17,00 zł
 Badanie laryngologiczne 40,00 zł
 Badanie neurologiczne 40,00 zł
 Badanie okulistyczne 40,00 zł
 Badanie okulistyczne z doborem szkieł do komputera 50,00 zł
 Badanie ginekologiczne 45,00 zł
 Badanie spirometryczne z opisem 21,00 zł
 Próba oziębieniowa + termometria + czucie wibracji 120,00 zł
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
 Operatora wózka widłowego, suwnicy, sprzętu budowlanego i drogowego – obsługa z  poziomu roboczego 80,00 zł
 Badanie wysokościowe 100,00 zł
 Badanie psychotechniczne kierowcy** 150,00 zł
 Widzenie zmierzchowe 40,00 zł
 Wrażliwość na olśnienie 40,00 zł
BADANIA LEKARSKIE KIEROWCÓW
 Badanie lekarskie kierowców*** 200,00 zł
USŁUGI DODATKOWE*
 Udział lek. med. pracy w posiedzeniach komisji BHP 25,00 zł / h
 Udział pielęgniarki w posiedzeniach komisji BHP 12,00 zł / h
 Przegląd stanowisk pracy przez lek. med. pracy 25,00 zł / h
 Udział pielęgniarki w przeglądzie stanowisk pracy 12,00 zł / h

 

* Badania podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT

** Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy  (Dz.U. 2014 poz. 937)

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2017r.Dz.U.2014 poz.949-w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców(Dz.U.2017 tj. z dnia 14.02.2017r)