P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

Znajdź Informacje

Wyszukaj informacje na naszej stronie:

LoadingDodatkowe informacje o ochronie zdrowia znajdziesz na stronach:


Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia http://www.nfz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu http://www.nfz-wroclaw.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.gov.plPobierz:

Karta Praw Pacjenta

Ankieta

DeklaracjaNOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
- warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w dowolnym punkcie, niezależnie od miejsca zamieszkania i złożenia deklaracji POZ w przypadku:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
.

Lp.

TU OTRZYMASZ POMOC

ADRES

TELEFON

1

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

Wrocław, ul. Fieldorfa 5

71 306 42 22

2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a

71 32 70 536

3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Wrocław, ul. Koszarowa 5

71 395 76 07

4

Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza

Wrocław, ul. Warszawska 2

71 37 74 116 do 119


W NAGŁYCH STANACH ZWIĄZANYCH Z : WYPADKIEM, URAZEM, PORODEM, NAGŁYM ZACHOROWANIEM LUB NAGŁYM POGORSZENIEM STANU ZDROWIA POWODUJĄCYMI ZAGROŻENIEM ŻYCIA SKORZYSTAJ Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

tel. 999 oraz tel. 112

wiadomości zawarte na stronach przygotowano w oparciu o:
Źródła:www.nfz.gov.pl, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych" 

Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.