P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

Neurologia

Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. 

Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry.


Wśród najczęstszych chorób układu nerwowego spotykamy:

Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)

Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu)

Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)

Guzy (np. oponiaki, glejaki)

Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)

Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)

Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)

Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)

Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)

Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)

Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)

Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)

Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)

Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)

Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)

Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a)

Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)

Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)

Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)


Badanie przeprowadzane przez lekarza neurologa obejmuje miedzy innymi oględziny ciała, badanie głowy, tułowia, kończyn, czucia powierzchniowego, chodu i mowy. Ważnym elementem oceny wyższych czynności korowych jest orientacja, pamięć i ilość posiadanych informacji, umiejętności w zakresie mowy, czytania i pisania oraz praksja i gnozja

Jednym z badań zlecanych przez neurologa jest badanie przepływów metodą Dopplera które maja Państwo możliwość wykonania w naszym Centrum – zakładka„Diagnostyka”


Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.