P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

Poradnia Internistyczna

Interna to potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Interna wraz z pediatrią, pielęgniarką środowiskową oraz położną stanowi opiekę w ramach POZ.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to zasadniczy i podstawowy element opieki zdrowotnej w Polsce. Lekarz POZ sprawuje kompleksowa opiekę nad pacjentami którzy złożyli deklaracje wyboru. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowia.


Lekarz POZ 

- kieruje na badania laboratoryjne - wykaz badań diagnostycznych, które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony,

- kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne - Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię.

- kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala - Lekarz POZ kierując pacjenta lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

- wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty - może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację – o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).

- kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta - w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

- kieruje na rehabilitację - może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz POZ kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów. Lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji.

- kieruje na leczenie uzdrowiskowe - wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania.

- wydaje zlecenie na transport sanitarny - podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego. On też ocenia, czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny.


Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.