P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych 

Poradni i Pracowni

a także oferty gabinetów prywatnych

Na terenie Centrum działa:APTEKA „Przy PROXIMUM”

czynna od poniedziałku – piątku 

w godzinach 8.00 – 20.00,

Tel. 71 78 362 51PRODENTICA Usługi stomatologiczne i RTG stomatologiczny

czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 19.00

Tel. 71 78 362 79, 71 79 250 05
                     LABORATORIUM MEDYCZNE DIAGNOSTYKA

                              Czynne w dni robocze w godzinach 7.30 – 18.00

                 7.30 - 16.30 - pobieranie materiału do badań
                                  7.30 - 18.00 - odbiór wyników
                             

Tel. 71 78 362 74

 

 
Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.