P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

O Firmie

Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. to prężna placówka oferująca od czasu wydzielenia ze struktur ZOZ-u w roku 1993 kompleksowe usługi medyczne osobom indywidualnym, firmom i instytucjom z miasta Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego

 Zapewniamy fachową opiekę specjalistów i klinicystów z różnych dziedzin medycyny, oferujemy wizyty ambulatoryjne i domowe, dając tym samym pacjentom poczucie bezpieczeństwa, komfortu i autentycznej troski o ich zdrowie. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla blisko 16 tys. pacjentów działają gabinety internistyczne i pediatryczne oraz punkt szczepień i gabinet zabiegowy. Szczególnie dumni jesteśmy z bardzo wysoko ocenianych przez pacjentów pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych oraz położnych.

 W zakres świadczonych przez nas usług wpisują się poradnie specjalistyczne w dziedzinach ginekologii, okulistyki, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, neurologii, dermatologii, chirurgii, alergologii, logopedii, rehabilitacji i fizykoterapii oraz medycyny pracy. 

Ryszard Fedyk. Prezes NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o., specjalista chorób wewnętrznych. Pełni funkcje Wiceprezesa Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska będącego członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 

Agnieszka Bieńkowska-Beń. Dyrektor NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji.  

Beata Gładysz - kierownik ds. organizacyjno-medycznych

Beata Brzezińska – kierownik ds. administracyjno – technicznych, 

Udział w projektach unijnych: 

"Wrożenie Systemu Zarządzania Jakością - Certyfikat ISO 9001:2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

"Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz programów wspomagających zarządzanie".

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.