P R O X I M U M

Centrum Usług Medycznych

Get Adobe Flash player

Kontakt


NZOZ Centrum Usług Medycznych „PROXIMUM” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 34, 53-428 Wrocław


REGON: 931950666

NIP: 894-24-67-015Centrala telefoniczna: 71 / 78 362 50

Fax: 71/ 78 362 90

Adres mailowy:administracja@proximum.pl

Godziny pracy przychodni: 8:00-18:00

Rejestracja internistyczna od godz. 7:00

Rejestracja pediatryczna od godz. 7:15


PORADNIE:

Internistyczna - 71 78 362 65; 71 78 362 66

Pediatryczna - 71 78 362 59; 71 78 362 63

Ginekologiczna - 71 78 362 85

Neurologiczna – 71 78 362 76

Otolaryngologiczna - 71 78 362 76

Alergologiczna - 71 78 362 93

Chirurgiczna - 71 78 362 64

Dermatologiczna - 71 78 362 95

Okulistyczna – 71 78 362 76

Rehabilitacyjna – 71 78 362 53

Medycyna pracy – 71 78 362 61


Tu jesteśmy: Kliknij ten LINK aby zobaczyć mapę.

            

Skargi i wnioski dotyczące pracy działów medycznych pacjenci mogą zgłaszać ustnie i pisemnie do kierowniczki ds. medycznych p. Beaty Gładysz, gabinet nr 103, tel. (71) 78 362 70


Dyrekcja Centrum otwarta jest na wszelkie opinie i uwagi mogące przyczynić się do dalszego zwiększania satysfakcji naszych pacjentów.

                                              


Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000025522 REGON: 931950666 NIP: 894-24-67-015 

Kapitał Zakładowy 483.500 PLN Copyright © 2011, . All Rights Reserved.